Zadzwoń! (71) 330 65 64|info@acquis.pl
Dotacje unijne 2017-07-24T00:38:50+00:00

Acquis Consulting proponuje kompleksową obsługę procesu pozyskania środków. Oferujemy także przeprowadzenie bezpłatnej analizy możliwości dofinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz doradztwo przy doborze odpowiedniego programu finansującego inwestycje gmin i przedsiębiorstw. W ofercie firmy znajduje się m.in. przygotowywanie analiz niezbędnych do uruchomienia inwestycji przy udziale środków strukturalnych.

Dla przedsiębiorstw m.in.:

  • studium wykonalności
  • wniosków o dofinansowanie i biznes planów
  • analiz finansowo-ekonomicznych
  • pozyskanie kredytu bankowego

Dla gmin i innych jednostek m.in:

  • studium wykonalności, wniosków o dofinansowanie
  • ocen oddziaływania na środowisko
  • Planów Rozwoju Lokalnego

Przeprowadzimy Państwa przez wszystkie etapy procesu ubiegania się o dofinansowanie: sporządzenie odpowiednich analiz, studiów wykonalności oraz biznes planów niezbędnych do uruchomienia inwestycji; przygotujemy wniosek i rozliczymy dotację.

Posiadamy doświadczenie, które gwarantuje wysoką jakość pracy. Stawiamy na wysoką jakość relacji z klientem i jego pełną satysfakcję.
Dla naszych klientów pozyskaliśmy już kilkadziesiąt milionów złotych dotacji!

Sprawdź możliwość pozyskania dotacji
Sprawdź fundusze dla przedsiębiorstw

Dotacje dla przedsiębiorstw

Firma Acquis Consulting zaprasza do skorzystania z dofinansowania w ramach programów i funduszy Unii Europejskiej. Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu programów, z których najbardziej znaczące to PO Innowacyjna Gospodarka, Regionalny Program Operacyjny, czy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.Każdy z programów posiada specyficzne wymagania proceduralne. Dlatego oferujemy Państwu przeprowadzenie bezpłatnej analizy możliwości dofinansowania Państwa projektu czy inwestycji.

Przeprowadzimy Państwa przez wszystkie etapy procesu ubiegania się o dofinansowanie: sporządzimy wymagane analizy, studia wykonalności oraz biznes plany niezbędne do uruchomienia inwestycji; przygotujemy wniosek. Posiadamy doświadczenie, które gwarantuje wysoką jakość pracy oraz skuteczność.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW jest to Program realizujący politykę Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Polsce za jego realizację odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na realizację Programu na lata 2007-2013 przeznaczone jest ponad 17 mld EUR (dokładnie 17 217 817 541,33 EUR). Głównymi celami Programu jest realizacja celów polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) stanowi jeden z instrumentów, za pomocą którego realizowane są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w latach 2007-2013. Naczelnym celem PO IG jest urzeczywistnianie, głównie przez podmioty gospodarcze i naukowe, szeroko rozumianej innowacyjności.
W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG latach 2007-2013 wyniesie 9 711 629 742 euro. Na kwotę tę składają się środki publiczne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 254 885 280 euro oraz środki krajowe, których zaangażowanie przewidziano na poziomie 1 456 744 462 euro. Alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na PO IG stanowi 12,3% całości środków wspólnotowych zaangażowanych w realizację NSRO.