Zadzwoń! (71) 330 65 64|info@acquis.pl
Dotacje unijne2019-01-16T22:24:46+00:00

Nasi klienci liczą dotacje w milionach złotych!

Dla naszych klientów pozyskaliśmy już kilkadziesiąt milionów złotych dotacji! Posiadamy doświadczenie, które gwarantuje wysoką jakość pracy. Stawiamy na wysoką jakość relacji z klientem i jego pełną satysfakcję.

Wybierając Acquis Consulting otrzymujesz kompleksową obsługę procesu pozyskania środków na Twoją inwestycję. Jeśli zechcesz, przeprowadzimy bezpłatną analizę dotyczącą możliwości dofinansowania Twojej inwestycji ze środków Unii Europejskiej oraz doradzimy który programu finansujący inwestycje gmin i przedsiębiorstw jest najbardziej adekwatny do Twoich potrzeb. W naszej ofercie znajdziesz m.in. usługę przygotowywania analiz niezbędnych do uruchomienia inwestycji przy udziale środków strukturalnych.

Przeprowadzimy Ciebie i Twoją organizację przez wszystkie etapy procesu ubiegania się o dofinansowanie: sporządzenie odpowiednich analiz, studiów wykonalności oraz biznes planów niezbędnych do uruchomienia inwestycji; przygotujemy wniosek i rozliczymy dotację.

Przedsiębiorco!

Wiemy czego potrzebujesz.

  • studium wykonalności
  • wnioski o dofinansowanie i biznes plany

  • analizy finansowo-ekonomiczne

  • pozyskanie kredytu bankowego

Gminy i inne jednostki

Skorzystajcie z naszego doświadczenia.

  • studium wykonalności

  • wnioski o dofinansowanie

  • oceny oddziaływania na środowisko

  • Plany Rozwoju Lokalnego

Dotacje dla przedsiębiorstw

Firma Acquis Consulting zaprasza do skorzystania z dofinansowania w ramach programów i funduszy Unii Europejskiej. Polscy przedsiębiorcy mogą korzystać z wielu programów, z których najbardziej znaczące to PO Innowacyjna Gospodarka, Regionalny Program Operacyjny, czy Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.Każdy z programów posiada specyficzne wymagania proceduralne. Dlatego oferujemy Państwu przeprowadzenie bezpłatnej analizy możliwości dofinansowania Państwa projektu czy inwestycji.

Przeprowadzimy Państwa przez wszystkie etapy procesu ubiegania się o dofinansowanie: sporządzimy wymagane analizy, studia wykonalności oraz biznes plany niezbędne do uruchomienia inwestycji; przygotujemy wniosek. Posiadamy doświadczenie, które gwarantuje wysoką jakość pracy oraz skuteczność.

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROW jest to Program realizujący politykę Rozwoju Obszarów Wiejskich Unii Europejskiej. Program jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolniczego Rozwoju Obszarów Wiejskich. W Polsce za jego realizację odpowiada Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Na realizację Programu na lata 2007-2013 przeznaczone jest ponad 17 mld EUR (dokładnie 17 217 817 541,33 EUR). Głównymi celami Programu jest realizacja celów polityki Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (PO IG) stanowi jeden z instrumentów, za pomocą którego realizowane są Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia w latach 2007-2013. Naczelnym celem PO IG jest urzeczywistnianie, głównie przez podmioty gospodarcze i naukowe, szeroko rozumianej innowacyjności.
W ramach PO IG wspierane będą działania z zakresu innowacyjności produktowej, procesowej, marketingowej i organizacyjnej, które w sposób bezpośredni lub pośredni przyczyniają się do powstawania i rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw.

Łączna wielkość publicznych środków finansowych zaangażowanych w realizację PO IG latach 2007-2013 wyniesie 9 711 629 742 euro. Na kwotę tę składają się środki publiczne pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w wysokości 254 885 280 euro oraz środki krajowe, których zaangażowanie przewidziano na poziomie 1 456 744 462 euro. Alokacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego na PO IG stanowi 12,3% całości środków wspólnotowych zaangażowanych w realizację NSRO.